Modele contract de munca

Ferado

Descarcă modèle de contrat Individual de Muncă, versiane 2018: Angajator-persoana Juridica/fizica……………., Cu sediul/domiciliul in………….., inregistrata la Registrul comertului/autoritatile administratiei publice DIN……………. sous Nr. ……………, la morue fiscale………….., Telefon…………., reprezentata juridique prin……………., dans calitate de………………, si salariatul/salariata-Domnul/Doamna……………….., domiciliat/domiciliata à localité ………….., Str…………… Nr. ….., Judetul…………, poses/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria…….. Nr. ……., Eliberat/eliberata de……….. la Data de……….., CNP…………….., autorizatie de munca/permis de SEDERE in SCOP de munca seria………. Nr. …………… données DIN…………………, AM exemple prezentul contrat Individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit: capitolul B: obiectul contractului…………………………………………….. ………………………….

………. …………….. CAPITOLUL C: durata contractului a) nedeterminata, salariatul/salariata……………………… urmand sa inceapa activitatea la Data de………………….; b) determinata, de……… Luni, PE perioada cuprinsa intre Data de………….. Si données de…………../PE perioada suspendarii contractului Individual de munca al titularului de post. CAPITOLUL D: locul de munca 1. activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.)………………….. DIN sediul social/ponctul de lucru/Alt loc de munca organis al angajatorului……………….. 2.In lipsa unui loc de munca Fix salariatul va desfasura activitatea astfel:………………………….

CAPITOLUL E: felul Muncii functia/meseria………………………………. conforme Clasificarii ocupatiilor DIN Roumanie CAPITOLUL F: Atributiile postului Atributiile postului sunt prevazute in FISA postului, Anexa la contractul Individual de munca *). Capitolul F1: criteriile de Coruptia a activitatii profesionale a salariatului……………………………….. CAPITOLUl G: conditii de munca 1. activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii Nr. 31/1991. 2. activitatea a se desfasoara in conditii normale/deosemorsure/speciale de munca, potrivit Legii Nr. 263/2010 privind sistemul UNITAR de Pensii publice, Cu modificarile si completarile ulterioare. CAPITOLUL H: durata Muncii 1. O Norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de………. minerai/Zi,……….

minerai/saptamana. a) Repartizarea PROGRAMULUI de lucru se face dupa cum urmeaza:…………. (minerai Zi/minerai noapte/inegal). b) programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului Intern/contractului colectiv de munca aplicabil.